Aktuálně

Od 17.5.2021 bude testování probíhat pouze 1x týdně                                  v pondělí neinvazivními antigenními testy samoodběrem pod dohledem pověřeného ped. pracovníka. 

**************************************************************************************************

Informace k zápisu do 1. ročníku, školní rok 2021/2022

Pro školní rok 2021/2022 byli do 1. ročníku přijati žáci  s tímto přiřazeným evidenčním číslem.

SZZŠNH1/2021,SZZŠNH2/2021, SZZŠNH3/2021, SZZŠN/2021, SZZŠNH6/2021

  1. Pozvánka k zápisu
  2. Žádost o přijetí k ZV
  3. Žádost o odklad povinné školní docházky
  4. Informace pro rodiče
  5. Zápisový lístek

**********************************************************

Hygienická opatření:

  • nošení ochraných prostředků dýchacích cest je povinné po celou dobu vyučování s výjimkou konzumace jídla a pití
  • dodržování rozestupů na chodbách při přesunech do jídelny
  • časté mytí rukou a jejich dezinfekce
  • časté větrání ve třídách i na chodbách, z tohoto důvodu zvolte vhodné oblečení

V případě dotazů volejte na tel: 739303615,585 032 307 nebo pište na email: zs.novahradecna@seznam.cz

*********************************************************

V odkazu níže je odkaz ke stažení MS Teams pro DV.

Stažení MS Teams pro distanční výuku

Sledujte, prosím průběžně webové stránky školy a záložku Domácí vzdělávání.

Hygienická a protiepidemická opatření ZŠ Nová Hradečná


Pokyny pro rodiče:
Budete-li platit stravné z účtu, musíte dát povolení k inkasu na účet 180986857/0300
Obědy je nutné odhlašovat vždy den dopředu do 13.00 hodin. V případě nemoci je možné první den odebrat oběd do jídlonosiče / od 11.00 do 13.00 hodin/,a další den je nutné dítě z obědu odhlásit!!! 
Pokud oběd neodhlásíte, bude účtován za plnou výši.
Odhlášky přes internet http://strav.nasejidelna.cz/0215
Přihlášení: 5 písmen z vašeho příjmení bez háčků a čárek + vaše číslo
Heslo: je stejné, můžete si změnit, novým strávníkům bude vytvořeno.
Obědy jsou hrazeny měsíčně, vždy zpětně za uplynulý měsíc, a to k 15.v měsíci.
Pokud se stane, že z jakékoliv důvodu platba neproběhne, je nutné spojit se s vedoucí jídelny a domluvit se na platbě. Znovu upozorňujeme, že kdo nebude mít do 20. v měsíci zaplaceno nebude další měsíc mít oběd.
V případě dotazů volejte vedoucí jídelny.
Vedoucí jídelny: Jitka Šmídová – mobil - 777084657, 736766704,
tel. do stravovny – 585032322

Bez názvu

přidáno: 9. 4. 2021 9:29, autor: ZŠ NováHradečná   [ aktualizováno 9. 4. 2021 9:31 ]


Informace pro rodiče

přidáno: 9. 4. 2021 9:26, autor: ZŠ NováHradečná   [ aktualizováno 9. 4. 2021 9:27 ]

Manuál pro rodiče a Manuál MŠMT k návratu dětí do škol

Bez názvu

přidáno: 12. 8. 2019 5:13, autor: ZŠ NováHradečná   [ aktualizováno 9. 4. 2021 9:29 ]


1-3 of 3