Aktuálně

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

  • Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 proběhne ve středu 1.9. 2021 od 8.00 - 8.45 hodin v jednotlivých třídách s třídními učitelkami. Děti si přinesou jen přezůvky.
  •  Provoz ŠD a  školní stravování je zajištěno od 2.9. 2021. Obědy mají všechny děti automaticky přihlášené od 2.9. 2021. V případě změn kontaktujte vedoucí školní jídelny - viz. info níže.
  • Seznamy a informace o školních potřebách a pomůckách, které budou děti potřebovat budou dětem předány TU v průběhu prvního školního týdne. Zatím nic nekupujte. 

Preventivní screeningove testování neinvazivními antigenními testy GENRUI samoodběrem proběhnou 1.9. 2021 u žáků 2. - 5. ročníku pod dohledem pověřeného ped. pracovníka po příchodu do školní budovy. Informace k testování žáků 1. ročníku budou předány rodičům během slavnostního zahájení. V případě dotazů k testování kontaktujte řed. školy telefonicky na čísle 739303615.               

**************************************************************************************************

Informace k zápisu do 1. ročníku, školní rok 2021/2022

Pro školní rok 2021/2022 byli do 1. ročníku přijati žáci  s tímto přiřazeným evidenčním číslem.

SZZŠNH1/2021,SZZŠNH2/2021, SZZŠNH3/2021, SZZŠN/2021, SZZŠNH6/2021

**********************************************************

V případě dotazů volejte na tel: 739303615,585 032 307 nebo pište na email: zs.novahradecna@seznam.cz

*********************************************************

V odkazu níže je odkaz ke stažení MS Teams pro DV.

Stažení MS Teams pro distanční výuku

Sledujte, prosím průběžně webové stránky školy a záložku Domácí vzdělávání.

Hygienická a protiepidemická opatření ZŠ Nová Hradečná


Pokyny pro rodiče:
Budete-li platit stravné z účtu, musíte dát povolení k inkasu na účet 180986857/0300
Obědy je nutné odhlašovat vždy den dopředu do 13.00 hodin. V případě nemoci je možné první den odebrat oběd do jídlonosiče / od 11.00 do 13.00 hodin/,a další den je nutné dítě z obědu odhlásit!!! 
Pokud oběd neodhlásíte, bude účtován za plnou výši.
Odhlášky přes internet http://strav.nasejidelna.cz/0215
Přihlášení: 5 písmen z vašeho příjmení bez háčků a čárek + vaše číslo
Heslo: je stejné, můžete si změnit, novým strávníkům bude vytvořeno.
Obědy jsou hrazeny měsíčně, vždy zpětně za uplynulý měsíc, a to k 15.v měsíci.
Pokud se stane, že z jakékoliv důvodu platba neproběhne, je nutné spojit se s vedoucí jídelny a domluvit se na platbě. Znovu upozorňujeme, že kdo nebude mít do 20. v měsíci zaplaceno nebude další měsíc mít oběd.
V případě dotazů volejte vedoucí jídelny.
Vedoucí jídelny: Jitka Šmídová – mobil - 777084657, 736766704,
tel. do stravovny – 585032322

Bez názvu

přidáno: 9. 4. 2021 9:29, autor: ZŠ NováHradečná   [ aktualizováno 9. 4. 2021 9:31 ]


Informace pro rodiče

přidáno: 9. 4. 2021 9:26, autor: ZŠ NováHradečná   [ aktualizováno 9. 4. 2021 9:27 ]

Manuál pro rodiče a Manuál MŠMT k návratu dětí do škol

Bez názvu

přidáno: 12. 8. 2019 5:13, autor: ZŠ NováHradečná   [ aktualizováno 9. 4. 2021 9:29 ]


1-3 of 3