Aktuálně

Na základě vydání Mimořádného opatření MZ s účinností od 1.3. 2021 se zakazuje osobní přítomnost žáků v ZŠ.  

Z tohoto důvod přecházíme na Distanční způsob vzdělávání ve všech ročnících.

Výuka bude probíhá prostřednictvím MS Teams. Podrobné informace o termínech online výuky předají žákům třídní učitelky emailem, či v odkazech domácího vzdělávání u jednotlivých ročníků v menu.


**********************************************************

Hygienická opatření:

  • nošení ochraných prostředků dýchacích cest je povinné po celou dobu vyučování s výjimkou konzumace jídla a pití
  • dodržování rozestupů na chodbách při přesunech do jídelny
  • časté mytí rukou a jejich dezinfekce
  • časté větrání ve třídách i na chodbách, z tohoto důvodu zvolte vhodné oblečení

V případě dotazů volejte na tel: 739303615,585 032 307 nebo pište na email: zs.novahradecna@seznam.cz

*********************************************************

V odkazu níže je odkaz ke stažení MS Teams pro DV.

Stažení MS Teams pro distanční výuku

Sledujte, prosím průběžně webové stránky školy a záložku Domácí vzdělávání.

Hygienická a protiepidemická opatření ZŠ Nová HradečnáInformace pro žáky a rodiče k organizaci školního roku 2020/2021
Výuka bude probíhat ve třech třídách.
I. třída (1. a 2. ročník), tř. uč. Mgr. Soňa Trávníčková, 
asistent pedagoga Blanka Urbášková

II. třída (3. a 4. ročník), tř. uč. Mgr. Hana Ševčíková,
asistent pedagoga Radka Pospíšilová

III. třída (5. ročník), tř. uč. Mgr. Renáta Tumová, 
asistent pedagoga  Marcela Budařová

Pokyny pro rodiče:
Budete-li platit stravné z účtu, musíte dát povolení k inkasu na účet 180986857/0300
Obědy je nutné odhlašovat vždy den dopředu do 13.00 hodin. V případě nemoci je možné první den odebrat oběd do jídlonosiče / od 11.00 do 13.00 hodin/,a další den je nutné dítě z obědu odhlásit!!! 
Pokud oběd neodhlásíte, bude účtován za plnou výši.
Odhlášky přes internet http://strav.nasejidelna.cz/0215
Přihlášení: 5 písmen z vašeho příjmení bez háčků a čárek + vaše číslo
Heslo: je stejné, můžete si změnit, novým strávníkům bude vytvořeno.
Obědy jsou hrazeny měsíčně, vždy zpětně za uplynulý měsíc, a to k 15.v měsíci.
Pokud se stane, že z jakékoliv důvodu platba neproběhne, je nutné spojit se s vedoucí jídelny a domluvit se na platbě. Znovu upozorňujeme, že kdo nebude mít do 20. v měsíci zaplaceno nebude další měsíc mít oběd.
V případě dotazů volejte vedoucí jídelny.
Vedoucí jídelny: Jitka Šmídová – mobil - 777084657, 736766704,
tel. do stravovny – 585032322
K zahájení povinné školní docházky ve školním roce 2020/2021 byli k 1.9. 2020 přijati žáci s těmito ev. čísly:
Z-ZŠNH1/2020, Z-ZŠNH2/2020, Z-ZŠNH3/2020, Z-ZŠNH4/20
Ohlédnutí za školním rokem 2018/2019

přidáno: 12. 8. 2019 5:13, autor: ZŠ NováHradečná


1-1 of 1