2.ročník

2. ročník, 18. 5. 2020 do 22. 5. 2020 – 9. zadání úkolů

 

Opět Vás zdravím ze školy. Děkuji Karolínce i Vojtíkovi za odevzdané úkoly. Už desátý týden pracujete z domu a ve škole se máme setkat 25. 5. 2020. Moc se na Vás těšíme!

 

 Vypracované úkoly, prosím, odevzdejte do boxu u školy. Kdybyste potřebovali nějaký nový sešit, zavolejte nebo napište do emailu a já vám ho doručím.

Pro připomenutí, můj tel. 728 308 051, email: sevcikovahanka@email.cz

                                  

Český jazyk

 • ČJ uč. – do str. 89  by mělo být hotovo.
 • Nově začíná učivo Úvod do slovních druhů od str. 90.
 • Zapsat do sešitu názvy slovních druhů a naučit se je zpaměti. Ať zkusí řadit slovní druhy jak jdou za sebou, ohebné a neohebné, po pěti. Ohebné - znamená,  že mohou mít jiný tvar, mohou se ohýbat, např, voda-vodu-vodě-vodou/ skáče-skáčeme-skákat/modrý-modrá-modré/můj-moje-mého/ dva-dvěma-dvoje. Neohebné – znamená, že mají jen jeden stálý tvar, např. 6- tady, nahoře, vzadu/ 7- pod, nad, za, kolem/ 8- proto, nebo, ale, i, a / 9- ať, nechť, kéž, což/ 10- ach, ouvej, bum, bác, hrr.
 • Podrobněji se naučíme podstatná jména – str. 91 a 92. Cv. 2, 3, 5 ze str. 91 ústně, cv.4  napsat do sešitu. Stejně tak cv. 6 a 8 ze str. 92 napsat do sešitu, 7 zkusit formou hry.
 • Pracovní sešit 2. díl – do str. 18 by mělo být hotové, nově od stránky 19 do str. 23.
 • Malý PS  modrý – nic nového nezadávám, je hodně věcí z učebnice a PS.
 • Písanka 2. díl – předpokládám, že mají hotovo do str. 23, nově vypracovat str. 24, kde je říkanka Čáp a rébusy.
 • Čítanka  - str. 120  a  121, kde je příběh Semafor, dvě básně a rébusy, ty mohou zapsat  do sešitu čtení.
 • PL tentokrát nepřikládám.

Matematika

 •  Matematika PS 3. díl, snad máte hotovo do str. 52.
 • Nově násobení a dělení 0 a 1, což je od str. 53 po str. 56. Snažte se dobře si zapamatovat násobilkové spoje všech probraných druhů násobilek.
 • Minutovky str. 19, 20, 21.

Prvouka 

 • Na str. 54 jsou otázky k zopakování, zkusit ústně zodpovědět.

 • Nově zapsat, prosím následující podle str. 55 a 56. Pročíst a převyprávět, k čemu využíváme les - dřevo, co roste v lese apod.

 • Jehličnaté stromy – vypsat a Listnaté stromy – vypsat   podle uč. str. 55.

 • PS str. 46 až 48 – zkuste vypracovat příslušná zadání a vybarvit obrázky.

****************************************************************************

2. ročník, 11. 5. 2020 do 15. 5. 2020 – 8. zadání úkolů

Moc Vás zdravím ze školy. Děkuji Karolínce i Vojtíkovi za odevzdané úkoly. Už devátý týden pracujete z domu a ve škole se podle situace setkáme 25. 5. 2020. Podrobnější informace ohledně přihlášení žáků vyhledáte  na webových stránkách školy.

 Vypracované úkoly, prosím, odevzdejte buď ke mně do schránky nebo do boxu u školy. Kdybyste potřebovali nějaký nový sešit, zavolejte nebo napište do emailu a já vám ho doručím.


Pro připomenutí, můj tel. 728 308 051, email: sevcikovahanka@email.cz


Český jazyk


ČJ uč. – do str. 87  by mělo být hotovo.

 • Pokračujeme v procvičování učiva slova se sk. dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě na str. 88,89.
 • Psát do sešitu cv. 1,2,3,4,5 ze str. 88 a 6,7,10 a 11 ze str. 89.
 • Cv. 9/89 napište jako diktát a opravte samokontrolou. Můžete si dát vlastní hodnocení.
 • Pracovní sešit 2. díl – do str. 17 by mělo být  hotové, nově stránku 18.
 • Malý PS  modrý – str. 31 na procvičení učiva.
 • Písanka 2. díl – předpokládám, že mají hotovo do str. 22, nově vypracovat str. 23, kde mají příběh Velikonoce pro holky.
 • Čítanka  - str. 118  a  119, kde jsou příběhy o krtkovi, můžete si zapsat opravené věty do sešitu čtení a rébusy.
 • PL  s motýlem na procvičení skupin dě, tě, ně.

Matematika


 Matematika PS 3. díl, máte hotovo do str. 48.
 • Nově násobení a dělení 5, což je od str. 49 po str. 52. Zkuste si podle násobení a dělení 4 zapsat do malého sešitu příklady na odvození násobilky 5. Dobře si zapamatovat násobilkové spoje.
 • Minutovky str. 17 a 18.

Prvouka 


Na str. 52 a 53 je kapitolka Na poli. Zapsat, prosím následující:
 • Polní plevele – vypsat, druhy obilí – obilniny – vypsat podle obrázku na str. 53, polní škůdci – vypsat podle str. 53.

 • PS str. 44 a 45 – zkuste vypracovat příslušná zadání a vybarvit obrázky.

*******************************************************************************
 Ċ
ZŠ NováHradečná,
16. 3. 2020 3:26
Ċ
ZŠ NováHradečná,
16. 3. 2020 3:26
Ċ
ZŠ NováHradečná,
16. 3. 2020 3:26
Comments