2.ročník

 

2. ročník, 6. 4. 2020 do 8. 4. 2020 – 3. zadání úkolů

 

Moc Vás zdravím ze školy, kde je to bez dětí tak trochu smutné. Věřím, že i jim se už stýská, ale ještě nějaký čas budeme muset vydržet pracovat tímto způsobem.

 

! ! !  Tento týden Vás čeká odpočinek, protože máte velikonoční volno.

 

Takže odpočiňte si a po Velikonocích se opět díky internetu uvidíme.

Zavedli jsme trošku jiný způsob vyzvedávání prací, prostřednictvím modrého boxu u hlavního vchodu ve škole. Vzhledem k tomu, že druháčci jsou jen dva,  Karolínka a Vojtík, nemám problém doručit věci do schránek osobně. Vypracované úkoly můžete doručit buď do boxu ke škole  nebo ke mně domů do schránky. Pokud bych měla nakopírované další materiály, přiložím je taky. Slouží k procvičení učiva. Kdybyste potřebovali nějaký nový sešit, zavolejte nebo napište do emailu a já vám ho doručím.

 

Dovolím si ještě popřát Karolínce k narozeninám, ty jsme nestihli ve škole, takže dodatečně hodně štěstí, užívej si doma s rodiči a babičkou. Doufám, že dárek, který sis přála, jsi opravdu dostala a už ho umíš ovládat, myslím tu koloběžku. Měj se hezky!

 

Vojtíkovi také přeji, ať se mu doma daří a je spokojený. Odevzdané úkoly byly na 1*

 

Pro připomenutí, můj tel. 728 308 051, email: sevcikovahanka@email.cz

                                  

 

Český jazyk

  • ČJ uč. – do str. 78  by mělo být hotovo. Nově tedy opakování na str. 79 a 80. Cvičení 1 a 2  ze str. 79 napsat do sešitu, cv. 3 přečíst a zdůvodnit, udělat písemně odpovědi a,b,c,d,e. Na str. 80 cvičení říct ústně, 5,6 9,10 napsat do sešitu. Jedná se opět o učivo spodoba hlásek, kdy se některé souhlásky vysloví jinak, než se pak napíšou.
  • Prosím, cvičení 8 zkuste dětem nadiktovat, ať si ho pak sami zkontrolují podle učebnice, zahrají si na učitele, mohou si dát známku. Nezapomeňte na pochvalu!
  • Pracovní sešit 2. díl - str. 7 až 11 by měla být hotová, nově dvě opakovací stránky 12 a 13. PS velký, prosím, do 14. 4. doručit ke kontrole.
  • Písanka 2. díl – tentokrát vynecháme, mají dost psaní v sešitě a PS.
  • Čítanka  - str.106  a  107. Za články jsou na modrém poli otázky, na ně odpovědět ústně, některé odpovědi děti můžou zapsat do sešitu čtení a doplnit ilustrací.

 

Matematika

  •  Matematika PS 3. díl, od str. 26 začíná učivo násobilka, minule jsme si odvodili násobení a dělení 2. To by mohlo být zvládnuté. Prosím, pořádně procvičit i napřeskáčku, nejen po řadě.  Měli byste dojít po str. 35. V minutovkách je toto učivo na str. 11 a 12. 
  • Doručím nakopírované sloupečky příkladů na procvičování násobení a dělení 2.

 

Prvouka - prosím zapsat a nakreslit do sešitu základní údaje z kapitolky:

  • uč. str. 46 Tažní ptáci - pročíst, vysvětlit.
  • uč. str. 47 Domácí ptáci – zapsat jaký poskytují užitek a členy zvířecí rodiny např.

1. kohout, slepice, kuře

2. krocan, krůta, krůtě

3. houser, husa, house,

4. kačer, kachna, kachně

  • příslušná stránka v PS - str. 38, slouží k procvičení učiva a doplnění znalostí. Ať si obrázky pečlivě vybarví a doplní popis těla kohouta.  Za pěkné výtvory děti odměňte pochvalou, smajlíkem, hvězdičkou, klidně do PS.

Jste šikulky, jistě všechno s pomocí rodičů zvládnete!

Hezké Velikonoce Vám všem, zdravím Vás, Hana ŠevčíkováĊ
ZŠ NováHradečná,
16. 3. 2020 3:26
Ċ
ZŠ NováHradečná,
16. 3. 2020 3:26
Ċ
ZŠ NováHradečná,
16. 3. 2020 3:26
Comments