3.ročník

3. ročník  – 14. zadání úkolů, opakování na prázdniny

 

Všechny Vás zdravím!

 

Děkuji dětem a hlavně všem rodičům za trpělivost a zodpovědný přístup. Díky tomu jste zvládli třetinu školního roku v domácím vzdělávání. Poznali jste také mnohá úskalí vzdělávací práce a také pravdivost starého přísloví „Opakování je matka moudrosti“.

Případné nedokonalosti určitě napravíme a procvičíme během měsíce září a října v příštím školním roce. Během prázdninových dnů si odpočiňte a načerpejte hodně sil. 

 

Moc Vás chválím a děkuji Vám!

 

 

 

Český jazyk

 • ČJ uč. - dokončíme str. 79, kde je opakování o podstatných jménech. Pak na str. 91, kde je taky opakování.

 • Další stránky jim okopírujeme a mohou si je dodělat o prázdninách, aby nezapomněli nové věci. Po prázdninách ať si je přinesou do školy, společně si to projdeme a zopakujeme. Čekají nás totiž slovesa, která jsme v důsledku koronaviru  nestihli probrat, takže se jim budeme věnovat v září, během opakování učiva.

 • Pracovní sešit Slovní druhy – nevyhazujte, prosím, příští rok ho můžete použít jak pomůcku pro určování slovních druhů.

 • Pracovní sešit Kouzelník –  krátké příběhy na str. 64, 66 a 82, očíslovat slovní druhy nad slova.

 • Písanka 2. díl – volné stránky dopsat během prázdnin.

Matematika

 • Opakování v PS str. 61 až 63.
 • Minutovky – dopočítat po str. 32.

Prvouka


Pracovní sešit – str. 64 až 67, 70 a 71 
 • Angličtina

   

 • Vynechali jsme lekci 26 – Objednávání v restauraci - dokončíme příští rok.

 • Lekci 27 – Abeceda – čtení, hláskování písmen, Angličané říkají spelling, jsme si připomněli, poněvadž jsme to již dělali na začátku školního roku. Písnička je na konci našeho CD. To si schovejte na příští rok, k písničkám se budeme vracet i v dalších letech.

 • **************************************************************************

3. ročník, 15. 6. 2020 do 19. 6. 2020 – 13. zadání úkolů

Zdravím ty z vás, kteří zůstáváte v domácím vzdělávání. Děkuji všem, kteří jste odevzdali včas všechny úkoly už během víkendu nebo dneška. Všichni máte pochvalu!

 

 Vypracované úkoly, prosím, odevzdejte buď ke mně do schránky nebo do boxu u školy.

Pro připomenutí, můj tel. 728 308 051, email: sevcikovahanka@email.cz                      

Český jazyk

·        ČJ uč. - do str. 75 by mělo být hotové. Nově začneme podrobněji o podstatných jménech – číslo a rod od str. 76 po str. 79, tvary podstatných jmen podle pádů, rodu a čísla, mohou používat nápovědu z učebnice a zapsat do sešitu sl. druhy poučky ze žlutých rámečků v učobnici.

·        Pracovní sešit Slovní druhy – str. 38 až 40. Na procvičení učiva číslovat slovní druhy nad slova ve větách.

·        Pracovní sešit Kouzelník –  str. 81.

 • Písanka 2. díl – vypracovat str. 24 a 25.
 • Čítanka  - str. 138 až 141, zapsat odpovědi na otázky, přesmyčky, malá ilustrace.

Matematika

 • Pokračování - dělení se zbytkem, doručím list se sloupečky na prověření znalostí. Procvičení počítání do 1000 – zpaměti ( 360:4=90 , 80 . 5 = 400 apod. )
 • Geometrie procvičit rýsování a obvod trojúhelníku (sečtením délek stran, rýsování pomocí kružítka).
 • PS – seznámení s učivem dělení dvojciferného čísla jednociferným, na str. 60 je  vyvození pomocí rozkladu na celé desítky a zbytek dělitelný daným dělitelem.
 • Minutovky – str. 27 až 29.

Prvouka 

·        Máme novou kapitolu Žijeme zdravě, je to na str. 68 a 69. Umět popsat vnitřní ústrojí člověka, kde se nachází, co který orgán zajišťuje. Je to i v PS na str. 61. Vypracovat stručně zápis – podle učebnice.

·        Dál je kapitolka smysly, kostra a svaly, vědět a zapsat k čemu slouží.

·        Poslední kapitola se týká úrazu a nemoci, dodržování hygienických zásad, pročíst na str. 69.  Vypracovat v PS úkoly na str. 62 a 63. 

Angličtina

 

·       Pošlu PL na procvičení slovesa mít - to have, být – to be, doplňování do vět.

·       Zapsat a zapamatovat si novou slovní zásobu – lekce 25. My name is… a otázky What is your name? a How old are you? a odpovědi na ně.

·       PS str. 98 až 101.

Ċ
ZŠ NováHradečná,
16. 3. 2020 3:30
Ċ
ZŠ NováHradečná,
16. 3. 2020 3:29
Ċ
ZŠ NováHradečná,
16. 3. 2020 3:29
Comments