3.ročník

3. ročník, 6. 4. 2020 do 8. 4. 2020 – 3. zadání úkolů

Moc Vás zdravím ze školy, kde je to bez dětí tak trochu smutné. Věřím, že i jim se už stýská, ale ještě nějaký čas budeme muset vydržet pracovat tímto způsobem.

! ! !  Tento týden Vás čeká odpočinek, protože máte velikonoční volno.

Takže odpočiňte si a po Velikonocích se opět prostřednictvím internetu uvidíme.


Zavedli jsme trošku jiný způsob vyzvedávání prací, prostřednictvím modrého boxu u hlavního vchodu ve škole. Týká se to Petra, Bártíka, Dominika a Romanky. To, že Simonka, Barunka a Kristýnka mohou věci dát mně do schránky doma, platí. Pokud bych měla nakopírované materiály, tak těmto 3 děvčatům je vložím do schránek doma a ostatní si je vyzvednou u školy v boxu a vloží tam sešity a PL ke kontrole. Pokud by vám došel nějaký sešit, zavolejte nebo napište do emailu a já nebo paní asistentka vám ho doručíme.

Pro připomenutí, můj tel. 728 308 051, email: sevcikovahanka@email.cz

******************************************************************************

 Český jazyk


ČJ uč. -  do str. 61 by mělo být hotové. Na str. 62 jsou opakovací cvičení, u cv. 1 vypracovat úkoly a,b,c,d,e, do sešitu čtení. Cv. 2 doplnit a napsat do seš., cv. 3 ústně zdůvodnit a pak, prosím napsat jako diktát. Děláváme to tak i ve škole. Ať si ho pak sami zkontrolují podle zadání v učebnici, budou si hrát na učitele, sami se ohodnotí.

 • Pracovní sešit Kouzelník - str. 64 a 65, kde jsou doplňovací cvičení.

 • Malý pracovní sešit VS – str. 25 a 26. cv. 5 ze str. 26, prosím, napište jako diktát.

 • Písanka 2. díl – udělat 1 stránku, která navazuje na předchozí.
 • Čítanka  - str. 112 až 114. Za články jsou na modrém poli otázky, na ně odpovědět ústně, některé odpovědi děti můžou zapsat do sešitu čtení a doplnit ilustrací.

Tento týden je krátký, protože máte velikonoční volno, takže další PL k procvičení připravím až na další týden. Sešit do češtiny, prosím, přiložte ke kontrole do boxu nebo do schránky. Děkuji.

Matematika
 Matematika PS 3. díl, od str. 20 je nové učivo počítání do 1000 s přechodem přes 100 – zpaměti a písemně pod sebe. Písemné počítání zapisujte, prosím do sešitu, včetně zkoušky správnosti. Je to př. 1 a 3, slovní úlohy 2 a 4 udělat tak, jak jsme zvyklí, takže zápis, výpočet, odpověď. Stranu 21 by měli zvládnout taky. Opět připomínám, že zkouška u sčítání je záměnou sčítanců a zkouška u odčítání je sčítáním.
  • Sešit s vypočítanými příklady pošlete, prosím, ke kontrole. Děkuji.
  • V minutovkách pro toto krátké období nezadávám nic. 
  • Zopakovat, prosím, zápis čísel – dvoj a trojciferných. Můžete dětem diktovat čísla a pak je dětí seřadí vzestupně nebo sestupně, ať dbají na správný tvar číslic. Nezapomeňte na pochvalu nebo malou odměnu!

            PRVOUKA
   • Prosím, prohlédnout str. 48 a 49, najít na obrázku rostliny a živočichy uvedené ve sloupečku.


   Angličtina

   • Procvičovat znovu podle stránek v uč. 71 a 72 tvoření vět se slovesem I like…, I have…. Prosím, ať si děti pustí nahrávku na CD stopa 24.

    Ve škole to děláme následovně: poslech cvičení z CD, nahlas zopakujeme, spolu přeložíme do češtiny.

   • Znalost psaní nové slovní zásoby, prosím, vyzkoušejte pomocí diktátu slov.

   • Dětem připravím nové obrázky k této slovní zásobě a budou připravené v boxu na vyzvednutí.

     

    Připojuji odkaz na webové stránky k naší učebnici, je tam možnost tisku PL.

    www.anexpres.cz/3. Pokud nemáte možnost tisku doma, dejte mi, prosím vědět a já to připravím ve škole a doručíme.

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  • Zadané učivo do 3.4. 2020
  • Český jazyk

   · ČJ uč. - str. 54 až 57 by mělo být hotové. Doručím do schránek PL na procvičení vyjmenovaných slov po v a ostatních probraných.

   · Nově vyjmenovaná slova po z, str. 58 až 60 - ústně pročíst, naučit se zdůvodňovat jiným tvarem slova. Všechna cvičení ústně odůvodnit a pak doplňovací cvičení z každé stránky napsat do školního sešitu.

   · Slohová cvičení str. 61 – přečíst, vybrat vhodné slovo ze závorky, úkoly b, c, d ze str. 61 zapsat do sešitu.

   · Pracovní sešit Kouzelník - str. 62 a 63.

   · Malý pracovní sešit VS – str. 22 až 24.

   · Písanka 2. díl – udělat 2 stránky, které navazují na předchozí.

   · Čítanka - str. 108 až 111. Za články jsou na modrém poli otázky, na ně odpovědět ústně, některé odpovědi děti můžou zapsat do sešitu čtení a doplnit ilustrací.

   Doručím do schránek ještě moje vytištěné pracovní listy k prověření učiva, je tam možnost doplňování, vybarvování, spojování, zkrátka to, na co jsou děti zvyklé ze školy. Moc prosím o vypracování a případně doručení, ať mám nějakou odezvu, jak jsou věci zvládnuté. Ještě přidám další sešit na střídání a ten, do kterého budou psát v minulém týdnu, prosím taky přiložte mně ke kontrole. Střídali bychom tedy 2 sešity. Vložte, prosím do plastového sáčku. Bártík a Domča, Romanka a Peťa by to mohli dát do schránky u školy, tam si to vyzvednu. Kristýnka, Simča a Barunka, prosím, ke mně domů do schránky. Přiložím nový PS na slovní druhy, ten budeme potřebovat až v dubnu. A nový na matematiku, kdyby náhodou jste dopsali ten původní.

   Matematika

   · Matematika PS 3. díl, od str. 14 začíná nové učivo počítání do 1000 s přechodem přes 100 – zpaměti a písemně pod sebe, do str. 19. Písemné počítání zkoušet, prosím do sešitu, včetně zkoušky správnosti. Připomínám, že zkouška u sčítání je záměnou sčítanců a zkouška u odčítání je sčítáním.

   · V minutovkách je toto učivo na str. 12 a 13.

   · Zopakovat, prosím, zápis čísel – dvoj a trojciferných, pozor na rozdíl mezi číslicí = cifra a číslem, máme v sešitě matematika z dřívějška.

   · Předpokládala jsem, že zaokrouhlování na 100 již budeme dělat spolu, ale asi ne, tak se to naučíme po návratu do školy.

   Prvouka

   · prosím zapsat do sešitu základní údaje z kapitolky Polní plodiny na str. 46 a 47, druhy a užitek.

   Angličtina

   · AJ uč. str. 69 až 72, zapsat nová slovíčka ze str. 69, poslech z CD stopa 24. Tvoření mn. čísla na str. 70, číst cvičení na str. 71, 72. Zapisovat do sešitu různé počty věcí, zvířat, např. 3 veverky – three squirrels apod.

   · PS str. 74 až 77 na procvičení a opakování.

   · nově PS str. 78.

   · Za pěkně vypracované úkoly děti odměňte pochvalou, smajlíkem, hvězdičkou, klidně do PS.

   · Pokud nechcete věci dávat do schránek, můžete mi vypracované listy nebo stránky v sešitě ofotit a poslat na email: sevcikovahanka@email.cz, stačí do konce příštího týdne, do 5. 4.2020.

   Vaše děti jsou šikovné, jistě všechno hravě s Vaší pomocí zvládnou. Až se setkáme společně ve škole, tak to pořádně oslavíme!

   Přeju Vám hodně sil, pevné zdraví a užívejte si své vzájemnosti, neboť všechno zlé je k něčemu dobré.

   Moc vás všechny zdravím,

   Hana ševčíková

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------

   ČJ uč. str. 56 až 57, vyjmenovaná slova po v, zdůvodňovat předponu vy, vý, to je nejobtížnější učivo. Některá cvičení zapisovat do sešitu. PS kouzelník str, 58 až 61, PS - VS malý zelený str.19 až 22.
   Čítanka str. 104 až 107, odpovědět na otázky pod článkem, některé odpovědi zapsat do sešitu čtení.
   Písanka -  stránky jsou poznačené, doručila jsem je do schránek.
   Matematika PS str. 5 až 13, zopakovat jednotky délky, mají v sešitu. Zaokrouhlování na stovky vynechat, to si vysvětlíme společně ve škole. Minutovky str. 11 mají již zadanou, další zatím nedělat.
   AJ uč. str. 64 až 68, zapsat nová slovíčka ze str. 64, poslech z CD, tvoření mn. čísla na str. 67, číst doplňovací cvičení na str. 65,  66, 67, 68. PS str. 70 a71 mají, nově PS str. 72 a 73.
   Prvouka uč. str. 44 a 45, PS str. 48.

   Držte se vzájemně a těším se na viděnou, Hana Ševčíková


   Ċ
   ZŠ NováHradečná,
   16. 3. 2020 3:30
   Ċ
   ZŠ NováHradečná,
   16. 3. 2020 3:29
   Ċ
   ZŠ NováHradečná,
   16. 3. 2020 3:29
   Comments