4.ročník

Milí žáci,

všechny vás moc zdravím. Pro některé z vás bude tento týden poslední s domácí výukou, někteří budou naopak s domácí výukou pokračovat až do konce školního roku. Chtěla bych vám poděkovat za dobrou spolupráci při    on-line hodinách a za snahu, kterou jste prokázali při plnění domácí přípravy. Tento týden se samozřejmě ještě uvidíme, ale i přesto vám chci popřát hlavně zdraví, pohodu, optimismus a spoustu krásných chvil s rodinou a kamarády.

S pozdravem vaše třídní učitelka Mgr. Petra Žvátorová J


Domácí příprava 4.ročník

 

ČESKÝ JAZYK

ČTENÍ

 • čítanka str.128 - 136, na konci každého úryvku jsou otázky, na které můžeš ústně odpovědět, důležité je číst alespoň stránku denně, jinak čtení oblíbených knih nebo mimočítankové četby

 • úkol do konce května – vypracovat referát o knize, kterou sis sám přečetl, nebo kterou máš rád na papír A4 i s ilustrací ( napiš název knihy, autora, ilustrátora, počet stran, postavy, kde se příběh odehrává a popis děje, jestli jde o knihu dobrodružnou, naučnou nebo komiks – vypracuj podle svých schopností )J

   

MATEMATIKA

ANGLICKÝ JAZYK

VLASTIVĚDA

PŘÍRODOVĚDA


 
  •  


  Ċ
  ZŠ NováHradečná,
  16. 3. 2020 3:31
  Ċ
  ZŠ NováHradečná,
  16. 3. 2020 3:31
  Ċ
  ZŠ NováHradečná,
  16. 3. 2020 3:31
  Ċ
  ZŠ NováHradečná,
  16. 3. 2020 3:33
  Ċ
  ZŠ NováHradečná,
  16. 3. 2020 3:31
  ĉ
  ZŠ NováHradečná,
  21. 3. 2020 5:56
  ĉ
  ZŠ NováHradečná,
  21. 3. 2020 5:56
  ĉ
  ZŠ NováHradečná,
  21. 3. 2020 5:56
  Comments