4.ročník

Nové zadání rozsahu učiva od 1. dubna do  13. dubna (Velikonoce)

Domácí příprava 4.ročník

ČESKÝ JAZYK

 • opakování rod ženský – do školního sešitu vypracovat úkoly z učebnice str.51/cv.5 a 6, str.52/cv.8 a 9, str.53/cv.12, str.54/cv.17 ( denně jedno cvičení )

 • PS str. 49

 • PS podstatná jména hravě po str.29 ( práce i na celý příští týden )

ČTENÍ

 • čítanka str. 112 – 118 i na příští týden, číst alespoň stránku denně, jinak čtení oblíbených knih nebo mimočítankové četby

MATEMATIKA

 • PS – 3.díl nové učivo násobení a dělení do 1 000 000 zpaměti str. 16 a 17

 • minutovky str. 8  ( celé )

 • do sešitu matematiky školní si zapsat zápis obvody rovinných útvarů a vypočítat do sešitu matematiky obvody tří rovinných útvarů z pracovního listu ( viz. e-mail )

ANGLICKÝ JAZYK

 • zapsat do sešitu AJ pokyny v angličtině – viz. poslaný zápis e-mailem, naučit

 • můžeš opakovat slovíčka od začátku roku ze slovníčku nebo učebnice, určitě ti to prospěje J

VLASTIVĚDA

 • zapsat zápis poslaný e-mailem – příchod Slovanů, Sámův kmenový svaz

 • učebnice str. 11 –  Naše nejstarší minulost v pověstech ( přečíst ), PS str. 9, můžeš si navíc přečíst vybrané pověsti zaslané e-mailem J

 • můžeš se podívat na internetu na Youtube: Dějiny udatného českého národa díl 6 - 10

   

PŘÍRODOVĚDA

 • zapsat zápis poslaný e-mailem  horniny a energetické suroviny

 • učebnice str.35 – vlastnosti látek teplota a čas, PS str.18 – 19 ( práce i na příští týden )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo od 23.3. do 1.4.

ČESKÝ JAZYK

· opakování rod střední – učebnice str. 47/cv.6, str.48/cv.10, str.48/cv.11, str.49/cv.16,

str.49/ cv.17 napsat tato cvičení do sešitu ČJ školní ( procvičení )

· nové učivo rod mužský – učebnice str.55 – 60 ( projít ústně, některá cvičení si děti mohou doplnit na fólii )

· PS str. 46 – 48

· PS podstatná jména hravě str. 19 - 24

ČTENÍ

· čítanka str. 90 – 111, číst alespoň stránku denně, jinak čtení oblíbených knih nebo mimočítankové četby

· opakovat básničku čítanka str.85

MATEMATIKA

· PS – 3.díl str.6 a str.7, str.10 – 15

· minutovky str. 6 a 7 ( celé )

ANGLICKÝ JAZYK

· učebnice str. 74/cv.7 utvořit otázky a zapsat do sešitu ( 8 vět )

· zapsat do slovníčku nová slovíčka lekce 8 a lekce 9 učebnice str. 76-77, str.80 -81

· učebnice str. 76 – 79 přečíst, zkusit si věty přeložit, pustit na CD

· nová gramatika – přivlastňování učebnice str.78, zapsat zápis poslaný e-mailem a potom vypracovat písemně do sešitu cvičení z učebnice str.78/cv.3

VLASTIVĚDA

· zapsat zápis poslaný e-mailem – mladší doba kamenná, doba bronzová a železná, Keltové

· učebnice str. 9, str.10 – přečíst příchod Slovanů, Sámův kmenový svaz

· PS str.8

· můžeš se podívat na internetu na Youtube: Dějiny udatného českého národa díl 1 - 5

PŘÍRODOVĚDA

· zapsat zápis poslaný e-mailem – Slunce, půda, horniny a nerosty ( postupně )

· učebnice str.34 – vlastnosti látek DÉLKA, HMOTNOST

· PS str.16 - 17

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Č

Ċ
ZŠ NováHradečná,
16. 3. 2020 3:31
Ċ
ZŠ NováHradečná,
16. 3. 2020 3:31
Ċ
ZŠ NováHradečná,
16. 3. 2020 3:31
Ċ
ZŠ NováHradečná,
16. 3. 2020 3:33
Ċ
ZŠ NováHradečná,
16. 3. 2020 3:31
ĉ
ZŠ NováHradečná,
21. 3. 2020 5:56
ĉ
ZŠ NováHradečná,
21. 3. 2020 5:56
ĉ
ZŠ NováHradečná,
21. 3. 2020 5:56
Comments