5.ročník

Domácí příprava 5.ročník od 6.4. do 13.4.

ČESKÝ JAZYK

 • učebnice str.76/cv.2, str.77/cv.5,str.78 /cv.2, str.79/cv.4, str.79/cv.6 ( 5 řádků )  – napsat do sešitu ČJ domácí (opakování)

 • PS str.22 – 25B ( opakování )

ČTENÍ

 • čítanka str. 110 - 123, číst alespoň stránku denně, jinak čtení oblíbených knih nebo mimočítankové četby, zapsat si přečtené knihy do čtenářského deníku

MATEMATIKA

 • obor velkých čísel ( numerace od nuly po miliardy ), učebnice str.12,13,14 – projít ústně, přečíst, některá cvičení mohou děti vypočítat do sešitu

 • PS str.11, 12, 13

ANGLICKÝ JAZYK

 • učebnice str. 112 – 113 přečíst a zkusit přeložit text The dog from the bus stop, zapsat si slovíčka ze str.113 ( dole ), poslechnout si i CD

 • učebnice str. 114 – 115 zájmena – opakování, zkusit doplnit na fólii – nachystat si na příští týden na on-line hodinu

 • nově lekce 15 – zapsat slovíčka učebnice str.116, PS str.77 - 81

VLASTIVĚDA

 • přečíst v učebnici str.17 - 18 kapitolu Světlo rozumu, PS str. 7-8

 • zapsat si do sešitu zápisy poslané e-mailem

 • můžeš se podívat na internetu na Youtube: Dějiny udatného českého národa díly 71 - 80

PŘÍRODOVĚDA

 • učebnice str. 46 – 49 Třídění živých organizmů

 • PS str. 38 ( celá ) a 39 jen křížovka

 • zapsat zápis poslaný e-mailem

 • ********************************************************************
 • Domácí příprava 5.ročník, týden od 23.3. 2020

  ČESKÝ JAZYK

  • učebnice str.75 – 79 přídavná jména přivlastňovací

  • PS str.20 a 21

  • PS malý příd. jména str. 8 - 12

  ČTENÍ

  • čítanka str. 98 – 109, číst alespoň stránku denně, jinak čtení oblíbených knih nebo mimočítankové četby, zapsat si přečtené knihy do čtenářského deníku

  MATEMATIKA

  • obor velkých čísel ( numerace od nuly po miliardy ) – sčítání, odčítání, násobení a dělení

  • učebnice str. 8,9,10,12 – projít ústně, některá cvičení vypracovat na fólii, zkusit vypočítat do sešitu matematiky domácí

  • PS str. 6 – 10

  • opakování – učebnice str.7 – všechny úkoly postupně vypracovat na papír A4 se zápisy i výpočty

  ANGLICKÝ JAZYK

  • opakovat lekci 13 – umět slovíčka této lekce, napsat si je na lístečky a přiřazovat k sobě

  • nově lekce 14 – How do you go to school?, zapsat nová slovíčka z učebnice str.108-109 do

  slovníčku, naučit se je psát i vyslovovat

  • učebnice str. 108 – 111 přečíst, zkusit si přeložit, poslechnout CD, ze str. 111 udělat tabulku do sešitu Aj a napsat pod tabulku do sešitu 5 vět vytvořených podle dané tabulky, str.110 text umět číst a překládat

  • PS str.74 - 76

  VLASTIVĚDA

  • dopsat zápis k době pobělohorské – život na zámku, život poddaných, život ve městě a život v barokní době

  • přečíst v učebnici str.14 – 15 kapitolu Ve školních lavicích a Jan Amos Komenský

  • PS str. 6

  • můžeš se podívat na internetu na Youtube: Dějiny udatného českého národa díly 61 -70  PŘÍRODOVĚDA

  • zapsat si zápis do sešitu – přizpůsobivost rostlin a živočichů, význam botanických a zoologických zahrad

  • učebnice str. 42 – 45 Česká republika oblast mírného podnebného pásu, přečíst a zapsat si zápis do sešitu ( viz. e-mail )


  Odkazy na internetové stránky pro žáky ( procvičování učiva )

  ČESKÝ JAZYK

  * učebnice str. 70 – 74 ( přečíst, některá cvičení si můžeš udělat na fólii nebo říct ústně )

  * učebnice str.71/cv.5, str.72/cv.7, str.73/cv.2, str.74/cv.5 ( napsat do domácího sešitu ČJ )

  * PS str.17, 18, 19 ( celé )

  * PS přídavná jména ( modrý ) str. 3 -7

  ČTENÍ

  · čítanka str. 98 – 109, číst alespoň stránku denně, jinak čtení oblíbených knih nebo mimočítankové četby, zapsat si přečtené knihy do čtenářského deníku

  MATEMATIKA

  · obor velkých čísel ( numerace od nuly po miliardy ) – rozvinutý zápis čísel, orientace na číselné ose, porovnávání, zaokrouhlování

  · učebnice str. 2 – 6 ( ústně, fólie )

  · PS str. 3 – 5

  ANGLICKÝ JAZYK

  · Lekce 13 – Téma BODY – zapsat novou slovní zásobu učebnice str.104 – 107 ( do slovníčku ), naučit se novou slovní zásobu

  · učebnice str.104 – 107 pročíst, zkusit přeložit, cvičení v učebnici si projít jen ústně

  · PS str. 69 – 73 ( celé )

  · PROJEKT BODY – na papír A4 nakreslit postavu a popsat všechny části těla pomocí nových slovíček z PS str. 70 – 72

  VLASTIVĚDA

  · Doba pobělohorská učebnice str.9 – 11 ( přečíst), otázky ze str.11 vypracovat písemně do sešitu vlastivědy ( dějiny )

  · Život v barokní době učebnice str. 12 – 13 ( přečíst ), PS str. 5 ( celé )

  · Můžeš se podívat na internetu na Youtube: Dějiny udatného českého národa díly 61 -70

  PŘÍRODOVĚDA

  · zopakovat si z učebnice str. 33 – 38 Rozmanitost života na zemi ( podnebné pásy )

  · nově Život v oceánech a mořích, přizpůsobivost rostlin a živočichů, význam botanických a zoologických zahrad učebnice str. 39 – 41 ( přečíst )

  · domácí úkol – referát- živočich žijící v moři, oceánu ( nezapomeň na 3 kontrolní otázky pro spolužáky

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Níže máte dva zajímavé úkoly ve Wordu, které jsou dobrovolné, pokud si nemůžete vytisknout doma, nemusíte dělat :-)

  Ċ
  ZŠ NováHradečná,
  16. 3. 2020 3:35
  Ċ
  ZŠ NováHradečná,
  16. 3. 2020 3:34
  Ċ
  ZŠ NováHradečná,
  16. 3. 2020 3:34
  Ċ
  ZŠ NováHradečná,
  16. 3. 2020 3:34
  Ċ
  ZŠ NováHradečná,
  16. 3. 2020 3:34
  ĉ
  ZŠ NováHradečná,
  19. 3. 2020 1:26
  ĉ
  ZŠ NováHradečná,
  19. 3. 2020 1:26
  Comments