5.ročník

Domácí výuka

čtvrtek 22.10.2020

 

- vyplň PL opakování ze 4. ročníku- nezapomeň si odůvodnit

-        Diktát

-        20/4 společná kontrola, zapiš do S1

-        Zápis do sešitu- z prezentace

-        PS: 15/1,2,3

Mat - procvičovací sešit – část na čtvrtek

(nezapomeňte na pomocné mřížky a používat otázku  „a kolik je do..“ u odčítání)

-        PS: str. 21 cv. 1, PS: 22/1,2 

            AJ - PL z minulé hodiny- společná kontrola

-        Uč. str.22- zájmena a přivlastňování + PL

-        k procvičení PS: 12,13

-        - v pátek bude diktát slovíček- připravuj se J

            Př- opakuj si z lapbooku

********************************************************************


Domácí výuka

úterý 20.10.2020 

- vyplň PL opakování ze 4. ročníku- str.33

-        PS. 13/ 3,4 uděláme společně

-        PS: 14/4,5,6,7 uděláme společně

Mat - procvičovací sešit – část na úterý

(nezapomeňte na pomocné mřížky a používat otázku  „a kolik je do..“ u odčítání)

-        PS str. 20, připrav si jakoukoli věc  tvaru krychle

-        PS str,21 cv. 2 první sloupec, 4 první sloupec

 AJ- Simon says- společně

-        Zopakuj si již probrané učivo v PL English test- lesson 1

-        Zapište předložky do slovníčku, postupně se je učte:

In- v (krabici)

On /on/- na  (krabici)

Under/andr/-pod (krabicí)

Behind /bihajnd/- za (krabicí)

Next to /next tů/- vedle  (krabice)

Between /bitvín/- mezi (krabicemi)

Above/            /- nad (krabicí)

In front of /in front of/ -před (krabicí)

On the left /on d left/- nalevo

On the right /on d rajt/- napravo

-        Uč. str 21: projdeme společně  ústně, poté vyplníte Pl

 

          Př- Zopakuj si z lapbooku, co jsme se již naučili, společně si zkontrolujeme,   zda máte zapsané ty nejdůležitější informace o zlatě a stříbře.

-        Vyplňte PL o horninách a nerostech
******************************************************
Důležité info:

Vzhledem k současné situaci s Coronavirem a s ní spojeným plošným uzavřením škol Vám zasíláme přístupový PIN pro žáky naší školy. Zpřístupněny jsou všechny výukové programy, které má naše škola zakoupené v on-line verzi a děti si v nich mohou zábavnou formou procvičit učivo všech předmětů. Neváhejte a stáhněte si je  na vaše zařízení co nejdříve.

PIN: XUR6

Pro přístup k výukovým programům na Didakta.cz si žáci musí nainstalovat  aplikaci DidaktaCZ projektor z tohoto linku http://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip (pokud tak neučinili již na jaře 2020).
Více informací zde.

Po spuštění projektoru je nutné stisknout tlačítko „Zadat PIN“ v levém horním rohu knihovny a zadat výše uvedený kód.

Upozorňujeme, že pro uživatele z řad žáků nebude poskytována  z kapacitních důvodů živá technická podpora na telefonních linkách společnosti. Veškeré případné technické informace jsou uvedeny na našem webu v sekci Podpora.

PIN je platný 14 dnů, v případě prodloužení plošného uzavření škol jej automaticky prodloužíme.


Ċ
ZŠ NováHradečná,
16. 10. 2020 7:06
Comments