EVVO

V oblasti enviromentální výchovy se naše škola snaží spolupracovat s co možná nejvíce dostupnými materiály a informacemi a také jinými institucemi. Enviromentální výchovu začleňujeme téměř do všech vyučovacích předmětů během celého roku.

Naše aktivity v oblasti EVVO

  • Snažíme se o ekologický provoz školy
  • Využívání školní zahrady k vyučovací a odpočinkové činnosti
  • Spolupráce se Sluňákovem a Studánkou
  • Účast v ekologicky zaměřených soutěžích
  • Začlenění EVVO do výchovně-vzdělávací oblasti
  • Využívání okolního prostředí školy
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti EVVO
  • Spolupráce v EVVO s dalšími složkami

                     Detailní informace jsou v následujících odkazech:

ĉ
ZŠ NováHradečná,
30. 1. 2018 23:59
ĉ
ZŠ NováHradečná,
30. 1. 2018 23:59
Ċ
ZŠ NováHradečná,
30. 1. 2018 23:59
Comments