Kroužky

V současné době se na škole provozují tyto mimoškolní aktivity:

Výtvarný a keramický kroužek (1 x za 14 dní)- pí.uč. Mgr. Tereza Poláchová
Výtvarný a keramický kroužek (1 x za 14 dní - 2. skupina) - Eva Turtáková
Hra na flétnu - pí.uč. Mgr. Hana Ševčíková
Angličtina hrou pro žáky 1. ročník - pí.uč. Mgr. Soňa Trávníčková
Přírodovědný - pí.uč. Ševčíková, Miroslav Ševčík


Do budoucna plánujeme pro tyto kroužky samostatné oddíly na stránkách školy
Comments