Kroužky

V současné době se na škole provozují tyto mimoškolní aktivity:

Výtvarný a keramický kroužek (středa, dvě skupiny 1 x za 14 dní)- Blanka Urbášková, Adriana Pavlíková
Hra na flétnu -  individuální výuka po, út  pí.uč. Mgr. Hana Ševčíková
Angličtina hrou pro žáky 1 a 2. ročníku - pí.uč. Mgr. Soňa Trávníčková


Do budoucna plánujeme pro tyto kroužky samostatné oddíly na stránkách školy
Comments