Kroužky

V současné době se na škole provozují tyto mimoškolní aktivity:

Výtvarný a keramický kroužek (středa, dvě skupiny 1 x za 14 dní)- Blanka Urbášková, Adriana Pavlíková
Hra na flétnu -  individuální výuka po, út   Mgr. Hana Ševčíková
Tanečně-pohybový kroužek . Mgr. Petra Žvátorová (pondělí 14.00 - 14.45)

Anglický jazyk je v 1. a 2. ročníku realizován  formou aplikace metody CLILL do vyučovaných předmětů.

Do budoucna plánujeme pro tyto kroužky samostatné oddíly na stránkách školy
Comments