Organizace školy


Organizace školy ve školním roce 2015/2016

 

Základní škola Nová Hradečná, okres Olomouc, příspěvková organizace,

1. až  5. postupný ročník, vyučuje se ve třech třídách.

 

I. třída : 1. a 4.ročník, třídní učitelka Mgr.Hana Ševčíková, úvazek 1 ( 22+1), asistent pedagoga Eva Turtáková, úvazek 0,7 (24,5 přímé práce + 3,5 hodiny nepřímé práce)

     1.   ročník 8 žáků,  2 dívky  a 8 chlapců.

      4.   ročník 6 žáků,  4 dívky 2 chlapci, jeden žák integrován a vzděláván podle IVP

Výuka bude ve spojených ročnících s asistentem pedagoga, 4. hodina ČJ ve druhém ročníku ve čtvrtek bude odučena jako nadúvazková.  

                                

II. třída : 2. postupný ročník,třídní učitelka Mgr. Soňa Trávníčková, výchovný poradce, úvazek 1 (12+3)

2. ročník  (15 žáků, 10chlapců a 5 dívek)              

Ve středu 4. hodinu HV, v pondělí 4. hodinu čtení  a v pátek 3. hodinu čtení ve 2.ročníku  jako  nadúvazkové


III. třída: 3. a 5. postupný ročník třídní učitelka Mgr. Tereza Poláchová, úvazek 1 (22+3). 

3. ročník      12 žáků                  2 dívky, 10 chlapců

5. ročník      9 žáků                   4 dívky, 5 chlapců 

Učitelka Mgr. Tereza Poláchová učí 2  hodiny TV v úterý a ve čtvrtek  1 hodinu Vv v pátek jako nadúvazkové). 


Celkový počet žáků školy je 48, z nichž 4 dojíždí z Lipinky a 1 žák z Libiny.


1 oddělení ŠD                  30 zapsaných žáků                  

vychovatelka Pavlína Knobová, úvazek 0,9 z důvodu zkrácení přímé pracovní povinnosti. Přímá míra pracovní povinnosti je stanovena na 25,2 hodin týdně.ŠD přednostně navštěvují žáci 1. až 3. ročníku, žáci 4. ročníku, jejichž rodiče jsou zaměstnáni a dovoluje-li to kapacita ŠD,mohou také navštěvovat školní družinu, případně  v nepřítomnosti některých zapsaných dětí.

Provoz ŠD:  ranní družina od 6.45 - 8.00

                      odpolední družina od 12,00 – 15.45 ( Po 12.00 – 15.55 hod.)

Nepřímá míra pracovní povinnosti pedagogických zaměstnanců bude stanovena dle potřeb zaměstnavatele.

Školní budova bude otevřena od 6.00 hodin. Dohledem nad žáky je v době od 6.15 do 7.50 pověřena školnice paní Zdeňka Kubíčková.

 

Výuka náboženství: Výuka náboženství bude realizována dle počtu zapsaných dětí

Mgr. Pavel Stuška, 1 hodina na dohodu o provedení práce, vždy v  pondělí 13.15- 14.00 

 

V Nové Hradečné, 1.9.2015                            Mgr. Soňa Trávníčková. řed. ZŠ 
 

 

           

 


Ċ
ZŠ NováHradečná,
15. 3. 2017 1:59
Ċ
ZŠ NováHradečná,
15. 3. 2017 1:59
Comments