Organizace školy


Organizace školy ve školním roce 2018/2019

Základní škola Nová Hradečná, okres Olomouc, příspěvková organizace,
1. až  5. postupný ročník, vyučuje se ve třech třídách.

I. třída, 1.a3. ročník : třídní učitelka Mgr. Hana Ševčíková, úv.1,00 (22 + 2 nadúvazkové hodiny)
1. a 3.ročník,   12 žáků (3 + 9) , 1 žák zařazen  k integraci, vzděláván s podporou AP, asistent pedagoga Radka Pospíšilová úvazek 0,6389   
Pč, Prv, Vv, TV  a HV v 1. ročníku (7 hodin týdně) vyučuje Pavlína Knobová na DPP 2 hodiny TV ve 3. ročníku v pondělí a pátek jsou stanoveny jako nadúvazkové hodiny.                            
II. třída, 2. ročník : třídní učitelka Mgr. Soňa Trávníčková, řed.,výchovný poradce, úvazek 1,00 (11+2 nadúvazkové hodiny, + 1 hodina předmětu speciálně pedagogické péče). 1 hodina ČJ v pondělí a 1 hodina Etiky (4.5. ročník) v úterý jsou stanoveny jako nadúvazkové hodiny .Pč, Prv, Vv, TV  a HV v 2. ročníku (7 hodin týdně) vyučuje Pavlína Knobová na DPP.

III. třída: 4. a 5. ročník, třídní učitelka Mgr. Petra Žvátorová, úvazek 1 (22+2), koordinátor ICT, 4. ročník  6 žáků 5. ročník 12 žáků  2  hodiny Vv ve čtvrtek jsou stanoveny  jako nadúvazkové.

Celkový počet žáků školy je 39, z nichž 2 dojíždí z Lipinky.

1 oddělení ŠD do 30 zapsaných žáků          

vychovatelka Pavlína Knobová, úvazek 0,9 (25,2 hodiny/ týden)

ŠD přednostně navštěvují žáci 1. až 4. ročníku, žáci 5. ročníku, jejichž rodiče jsou zaměstnáni a dovoluje-li to kapacita ŠD mohou také navštěvovat školní družinu.

Provoz ŠD:  ranní družina denně 6.45 – 7.45
odpolední družina od 11.40 – 15.45
Nepřímá míra pracovní povinnosti bude zaměstnancům stanovena dle potřeb zaměstnavatele.

Školní budovu otvírá školnice Zdeňka Kubíčková v 6.00 hodin.

Výuka náboženství: Výuka náboženství bude realizována dle počtu zapsaných dětí

Mgr. Karel Janečka, 1 hodina na dohodu o provedení práce. 

V Nové Hradečné, 28.8.2018                          Mgr. Soňa Trávníčková. řed. ZŠ
Ċ
ZŠ NováHradečná,
15. 3. 2017 1:59
Ċ
ZŠ NováHradečná,
15. 3. 2017 1:59
Comments