Organizace školy

Organizace školy ve školním roce 2017/2018

Základní škola Nová Hradečná, okres Olomouc, příspěvková organizace,

1. až 5. postupný ročník, vyučuje se ve třech třídách.

I. třída : třídní učitelka Mgr. Soňa Trávníčková, řed.,výchovný poradce, úvazek 1 (11+2).

1. ročník (9 žáků, 5 chlapců a 4 dívky) Pč, Prv, Vv, TV a HV (7 hodin týdně) vyučuje Mgr. Jana Talandová

2 hodiny čtení ve čtvrtek a pátek jsou stanoveny jako nadúvazkové hodiny Mgr. Trávníčkové.

II. třída : třídní učitelka Mgr. Petra Žvátorová, úvazek 1 (22+2), koordinátor ICT,asistent pedagoga Bc. Jana Adámková, úv. 0,75 (30 hodin).

2. a 4.ročník, 2.ročník 11 žáků, 5 dívek a 6 chlapců.

1 hodinu Pč - učí Mgr. Talandová společně s 1. ročníkem

4. ročník 13 žáků, 4 dívky 9 chlapců, jeden žák dle doporučení PPP zařazen k integraci.

Výuka bude probíhat ve spojených ročnících s asistentem pedagoga.

2 hodiny Př , Pč, Vv učí Mgr. Talandová.

2 hodiny Vv ve čtvrtek a pátek jsou stanoveny jako nadúvazkové hodiny Mgr. Žvátorové.

III. třída: 3. a 5. postupný ročník

třídní učitelka Mgr.Hana Ševčíková, koordinátor EVVO úvazek 1 ( 22+2), asistent pedagoga Radka Pospíšilová, úvazek 0,75 (30 hodin)

3. ročník 7 žáků 2 dívky, 5 chlapců

5. ročník 12 žáků 2 dívky, 10 chlapců

2 hodiny Př , 1 hodinu Pč, 1 hodinu Vv učí Mgr. Talandová

Učitelka Mgr. Ševčíková učí 2 hodiny Tv ve středu a pátek jako nadúvazkové.

Celkový počet žáků školy je 52, z nichž 4 dojíždí z Lipinky.

1 oddělení ŠD 30 zapsaných žáků

vychovatelka Pavlína Knobová, úvazek 0,9 (25,2 hodiny/ týden)

ŠD přednostně navštěvují žáci 1. až 3. ročníku, žáci 4. ročníku, jejichž rodiče jsou zaměstnáni a dovoluje-li to kapacita ŠD mohou také navštěvovat školní družinu, v případě nepřítomnosti některých zapsaných dětí.

Provoz ŠD: ranní družina denně 6.45 – 7.45

odpolední družina od 11.40 – 15.45

Nepřímá míra pracovní povinnosti bude zaměstnancům stanovena dle potřeb zaměstnavatele.

Školní budovu otvírá školnice Zdeňka Kubíčková v 6.00 hodin.

Výuka náboženství: Výuka náboženství bude realizována dle počtu zapsaných dětí

Mgr. Karel Janečka, 1 hodina na dohodu o provedení práce.

V Nové Hradečné, 29.8.2017 Mgr. Soňa Trávníčková. řed. ZŠ


Ċ
ZŠ NováHradečná,
15. 3. 2017 1:59
Ċ
ZŠ NováHradečná,
15. 3. 2017 1:59
Comments