Organizace školy


Organizace školy ve školním roce 2019/2020

Základní škola Nová Hradečná, okres Olomouc, příspěvková organizace,

1. až  5. postupný ročník, vyučuje se ve třech třídách.

 1. třída 1. ročník (10 žáků) : třídní učitelka Mgr. Soňa Trávníčková, řed.,výchovný poradce, úvazek 1 (11 hodin přímé prac. povinnosti v rozvrhu žáků 1. ročníku + 1 hodina předmětu speciálně pedagogické péče u jednoho žáka 5. ročníku ve čtvrtek 4. vyučovací hodinu + 2 nadúvazkové hodiny ČJ v úterý a pátek 3. vyučovací hodinu v 1. ročníku ). 1 žák zařazen  k integraci, vzděláván s podporou AP, asistent pedagoga Blanka Urbášková, úvazek 0,5.   Pč, Prv, Vv, TV  a HV v 1. ročníku (7 hodin týdně) vyučuje Pavlína Knobová na pracovní smlouvu, pracovní úvazek 0,318.

   

  II. třída : 2. a 3.ročník,   10 žáků (3 + 7) třídní učitelka Mgr.Hana Ševčíková, úv.1,00 (22 + 1 nadúvazková hodiny), zástupce ředitele školy, koordinátor EVVO a vychovy ke zdraví. 1 žák zařazen  k integraci, vzděláván s podporou AP, asistent pedagoga Radka Pospíšilová úvazek 0,6389   

  Pč, Vv, TV  (4 hodin týdně) vyučuje Pavlína Knobová ve spojené I. a II. třídě v rámci pracovního úvazku 0,318

  1 hodina ČJ (čtení) ve III. třídě ve čtvrtek 4. Vyučovací hodinu je stanovena jako nadúvazková hodina.                           

   

  III. třída: 4. a 5. ročník 10 žáků (9 + 5), třídní učitelka Mgr. Petra Žvátorová, úvazek 1 (22+1), koordinátor ICT, koordinátor projektu Školní mléko a Ovoce do škol .1  hodina Tv ve čtvrtek 3.vyučovací hodinu je stanovena  jako nadúvazková.
  1 žák je vtéto třídě zařazen  k integraci, vzděláván s podporou AP, asistent pedagoga Adriana Pavlíková,  úvazek 0,6389.  

   

  Celkový počet žáků školy je 32, z nichž 1 dojíždí z Lipinky. 

  1 oddělení ŠD max. kapacita 30 zapsaných žáků            

  vychovatelka Pavlína Knobová, úvazek 0,655 (19 hodin/ týden přímé pracovní práce)

  vychovatelka Adriana Pavlíková, úvazek 0,172 (5 hodin/ týden přímé pracovní práce)

  ŠD přednostně navštěvují žáci 1. až 4. ročníku, žáci 5. ročníku, jejichž rodiče jsou zaměstnáni a dovoluje-li to kapacita ŠD mohou také navštěvovat školní družinu.

   

  Provoz ŠD a rozvržení přímé ped. práce:      

  ranní družina denně 6.45 – 7.45 vychovatelka Adriana Pavlíková, úvazek 0,172 (5 hodin/ týden přímé pracovní práce)

  odpolední družina od 11.45 – 15.45 v pondělí a 11.45 – 15.30 úterý-pátek, vychovatelka Pavlína Knobová, úvazek 0,655 (19 hodin/ týden přímé pracovní práce).

  Nepřímá míra pracovní povinnosti bude zaměstnancům stanovena dle potřeb zaměstnavatele.

   

  Školní budovu otevírá školnice Zdeňka Kubíčková v 6.00 hodin.  

Výuka náboženství: Výuka náboženstvív letošním školním roce není realizována.


V Nové Hradečné, 28.8.2019                          Mgr. Soňa Trávníčková. řed. ZŠ

Ċ
ZŠ NováHradečná,
15. 3. 2017 1:59
Ċ
ZŠ NováHradečná,
15. 3. 2017 1:59
Comments