Vyučující

Učitelský sbor ZŠ Nová hradečná


Mgr. Soňa Trávníčková - vyučující,  ředitelka školy, výchovný poradce, koordinátor etické výchovy

Mgr. Hana Ševčíková - vyučující , zástupce ředitele, koordinátor EVVO

Mgr. Tereza Poláchová - vyučující, koordinátor ICT, koordinátor výchovy ke zdraví
 
Eva Turtáková -  asistent pedagoga, ve II. třídě

Pavlína Knobová- vychovatelka ŠD, metodik prevence, koordinátor dopravní výchovy

P. Mgr. Pavel Stuška- nepovinný předmět náboženství, koordinátor multikulturní výchovy
Comments