Vyučující

Učitelský sbor ZŠ Nová Hradečná


Mgr. Soňa Trávníčková - vyučující,  ředitelka školy, výchovný poradce, koordinátor etické výchovy, vedení reedukačních činností

Mgr. Hana Ševčíková - vyučující , zástupce ředitele, koordinátor EVVO

Mgr. Petra Žvátorová - vyučující, koordinátor ICT, koordinátor výchovy ke zdraví
 
Radka Pospíšilová-  asistent pedagoga, v I. třídě,  asistent pedagoga 

Blanka Urbášková - školní asistent, z projektu OPVK

Pavlína Knobová- vychovatelka ŠD, metodik prevence, koordinátor dopravní výchovy

Mgr. Karel Janečka- nepovinný předmět Náboženství, koordinátor multikulturní výchovy
Comments