Vyučující

Učitelský sbor ZŠ Nová Hradečná


Mgr. Soňa Trávníčková - vyučující,  ředitelka školy, výchovný poradce, koordinátor etické výchovy

Mgr. Hana Ševčíková - vyučující , zástupce ředitele, koordinátor EVVO

Mgr. Petra Žvátorová - vyučující, koordinátor ICT, koordinátor výchovy ke zdraví

Mgr. Jana Talandová - vyučující, spec. pedagog - vedení reedukačních činností
 
Radka Pospíšilová-  asistent pedagoga, ve III. třídě, školní asistent - v rámci projektu Šablony 2

Blanka Urbášková - asistent pedagoga, II. třída

Pavlína Knobová- vychovatelka ŠD, metodik prevence, koordinátor dopravní výchovy

Mgr. Karel Janečka- nepovinný předmět Náboženství, koordinátor multikulturní výchovy
Comments