Vyučující

Učitelský sbor ZŠ Nová Hradečná


Mgr. Soňa Trávníčková - vyučující,  ředitelka školy, speciální pedagog, výchovný poradce, koordinátor etické výchovy, vedení reedukačních činností

Mgr. Hana Ševčíková - vyučující , zástupce ředitele, speciální pedagog, koordinátor EVVO

Mgr. Petra Žvátorová - vyučující, koordinátor ICT, koordinátor výchovy ke zdraví
 
Blanka Urbášková- asistent pedagoga, v I. třídě

Radka Pospíšilová-  asistent pedagoga, v II. třídě, 

Adriana Pavlíková- asistent pedagoga ve III. třídě
 
Blanka Urbášková - školní asistent, hrazeno z projektu OPVK

Adriana Pavlíková - školní asistent, hrazeno z projektu OPVK

Pavlína Knobová- vyučující, vychovatelka ŠD, metodik prevence, koordinátor dopravní výchovy

Mgr. Karel Janečka- nepovinný předmět Náboženství, koordinátor multikulturní výchovy
Comments