Vyučující

Pedagogové ZŠ Nová Hradečná


Mgr. Soňa Trávníčková - vyučující,  ředitelka školy, speciální pedagog, výchovný poradce, koordinátor etické výchovy, vedení reedukačních činností

Mgr. Hana Ševčíková - vyučující, zástupce ředitele, speciální pedagog, koordinátor EVVO

Mgr. Renáta Tumová - vyučující, koordinátor ICT, koordinátor výchovy ke zdraví
 
Blanka Urbášková - asistent pedagoga, v I. třídě

Radka Pospíšilová -  asistent pedagoga, v II. třídě, vychovatelka ŠD - ranní družina

Věra Šafaříková - asistent pedagoga ve III. třídě
 
Pavlína Knobová- vyučující, vychovatelka ŠD, metodik prevence, koordinátor dopravní výchovy

Mgr. Karel Janečka- nepovinný předmět Náboženství, koordinátor multikulturní výchovy


Provozní pracovníci
 
Zdeňka Kubíčková - školnice, uklízečka, pracovnice výdeje stravy
Comments